In oprichting

Welkom op de pagina van de afdeling – in oprichting – Berkelland van de Fietsersbond.

De omgevingswet die in 2021 van kracht wordt, regelt het gebruik en de inrichting van de fysieke leefomgeving. Die wet is mede gericht op het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Zaken waar de fiets een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Dat vereist een goede infrastructuur en (dus) overleg met alle betrokkenen binnen de gemeente Berkelland. Een goed moment om onze krachten (weer) te bundelen.

Neem voor meer informatie contact op met Jan Cees Rutgers ([email protected])

Categorieën